AdviesProductenContact

Advanced Delphi Architecture

adaDe Advanced Delphi Architecture (ADA), is een open applicatie- raamwerk voor het bouwen van bedrijfstoepassingen die gebruik maken van Delphi en relationele database-technologie. Ada levert een grote bijdrage aan de produktiviteit en de kwaliteit van applicatieontwikkeling met Delphi. Daarnaast vinden wij belangrijk dat Ada een wijze van programmeren uitdraagt die aansluit bij de kultuur in de gemeenschap van Delphi software engineers.

Wat het is en waarom heeft u het nodig
De Advanced Delphi Architecture (ADA), is een open applicatie- raamwerk voor het bouwen van bedrijfstoepassingen die gebruik maken van Delphi en relationele database-technologie.

BCP Software heeft ADA ontwikkeld om het bouwen van client/server toepassingen te vereenvoudigen. Het bestaat uit een verzameling richtlijnen voor applicatie-ontwikkeling en aansluitende technische software-componenten.

ADA biedt oplossingen voor de centrale problemen van programmatuur- ontwikkeling:

 • beheersing van het ontwikkelproces
 • evolutionair ontwikkelen en onderhouden
 • kwaliteit en betrouwbaarheid
 • hergebruik

Het ontwikkelen van applicaties is vaak een moeilijk beheersbaar proces, doordat de programmatuur zelf niet goed georganiseerd is. Dit geldt nog sterker voor het managen van veranderingen in bestaande programmatuur. ADA organiseert de ontwikkelomgeving én de applicatieprogrammatuur bedrijfsbreed of projektgewijs, zowel de Delphi programmacode als de SQL voor de database. De indeling is bij uitstek gericht op parallel ontwikkelen van stukken functionaliteit.

In veel programma's hebben kleine wijzigingen onvoorspelbare neveneffecten. In zulke situaties is méér testen niet voldoende om kwaliteit en betrouwbaarheid op te vijzelen. Het stabiel krijgen van een toepassing kost dan onevenredig veel inspanning, vaak pas ná oplevering. ADA geeft richtlijnen voor het zodanig partitioneren van applicatieprogrammatuur dat deze onderhoudbaar en testbaar is. De kwaliteit van applicaties gaat daardoor met sprongen vooruit en minder tijd gaat verloren met bug-fixes na oplevering.

Moderne softwaretechnologie, zoals object-oriëntatie, belooft de ontwikkelinspanning te verminderen door hergebruik. Tot nu toe zijn maar weinig organisaties in staat om werkelijk daarvan te profiteren. ADA biedt een complete verzameling componenten, software libraries, en sjablonen klaar voor hergebruik. Omdat ADA een open raamwerk is, kunnen ontwikkelaars dit zelf uitbreiden en aanvullen. Applicaties die met ADA ontwikkeld worden, zijn zo ingedeeld dat ieder stuk bedrijfsfunctionaliteit geschikt is voor hergebruik.

De ADA producten
ADA bestaat uit een verzameling documenten en daarop aansluiten- de technische software.

De documenten hebben de volgende onderwerpen:

 • applicaties bouwen met ADA;
 • organisatie van folders en bestanden;
 • database ontwerprichtlijnen;
 • Delphi ontwerprichtlijnen;
 • Delphi IDE configuratie;
 • Object Pascal stijl en idioom.

De technische software van ADA bestaat uit:

 • Technical Services: routines en componenten die de ontwikkelaar veel werk uit handen nemen.
 • Object Repository Forms en DataModules: sjablonen voor stukken van applicaties.

De ADA richtlijnen zijn gebaseerd op best working practices die sinds lang gekoesterd worden door de wereldwijde gemeenschap van software engineers. ADA brengt deze inzichten tezamen en past deze toe op het ontwikkelen van applicaties met Delphi en relationele databases.

De ADA Technical Services bieden krachtige technische voorzieningen voor applicaties. Ze zijn beschikbaar met broncode en zijn niet afhankelijk van proprietory software. Applicaties kunnen naar eigen inzicht meer of minder gebruik maken van de Technical Services. Applicaties blijven puur Delphi; er is geen technology lock-in.

De Technical Services bieden voorzieningen zoals:

 • een object factory voor Forms en Data Modules;
 • een generieke exception handler die bedrijfsregels van programma fouten onderscheidt;
 • voorzieningen voor foutmelding en -rapportage;
 • abstractie van de database omgeving;
 • componenten voor query-by-example;
 • domain-aware controls;
 • applicatie-settings.

ADA wordt geleverd als gebruiksklaar produkt (uitsluitend ontwikkel- licenties) of met een toegesneden traject van mentoring.

 

© 2000-2017 Copyright - All rights reserved